Uppstart, körning, rengöring av blandarpump 852

I filmen ges instruktioner för uppstart, körning och avslut med rengöring för maskin Blandarpump 852.

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

Anslut vattenslangen. Den översta manometern ska ange minst fyra bar. Smörj slangen genom förvattning. Anslut elkabeln. Fäll ned pumpmotorn. Kontrollera rotationsriktningen och grovjustera vattenflödet. Anslut vattenslangen till blandarröret. Fäll tillbaka pumpmotorn. Anslut fjärrstyrningskabeln.

Fyll materialtråget med torrbruk. Öppna materialspjället. Justera materialkonsistensen. Anslut pumpslangen till materialuttaget. Kör tills det första bruket kommer ur slangen. Applicera materialet.

Rengöring

Backa pumpen för att släppa trycket. Spola ur slangen med vatten och rensboll två gånger.  Stäng materialspjället och tag ur blandaraxeln. Sätt i rengöringsverktyget och kör en kort stund. Montera tillbaka blandaraxeln och kör tills rent vatten kommer ut.

Vid risk för frost

Öppna alla vattenventiler efter rengöring. All information finns också i maskinens instruktionsblad.

Våra e-tjänster