Så fungerar Leca murarlåda

Murlådan används för att applicera murbruk när man murar med Leca®