Inställning och spårfräsning i Leca Block

I filmen ges instruktioner för inställning och spårfräsning för Lecablock.

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

Anslut dammsugarslang till fräsen. Starta dammsugaren och använd skyddsutrustning. Se instruktion för att byta fräshjul. All information finns också i maskinens instruktionsblad.

Våra e-tjänster