Inställning och lyft av Leca Block med lyftkran

I filmen ges instruktioner för inställning och lyft av Lecablock med lyftkran.

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

Montera pelaren, svängarm och lyft-telfer enligt anvisningarna i instruktionsbladet. Anslut elkabeln och kontrollera rotationsriktningen. Signalknappen måste aktiveras innan varje ny kommandorörelse. Montera ner kranen i motsatt ordning.

All information finns också i maskinens instruktionsblad.

Våra e-tjänster