Hur man gjuter fast ett brofundament med betong

I denna film visar vi hur du gör en undergjutning av ett brofundament, samt hur du gör för att gjuta fast ett brolager på pelarens topp. Betongen kommer från webers expanderbetongsortiment EXM.

Se videon för instruktioner

I pelarens topp finns fyra ursparningar. I dessa hål gjuts brodubben fast. Blanda betongen enligt tillverkarens instruktioner och kontrollera konsistensen med hjälp av ett flytprov. Betongen ska flyta ut i en diameter på 40 centimeter. Placera fästet på pelaren och använd ett vattenpass. Nivellera och mät in placeringen för lagret. När justeringen är klar gjuts dubben fast med betong. Betongen ska härda innan undergjutningen av brolagret utförs. För bara hål för formens fäste på pelarens översida.  

Formen är gjord i vanligt regelvirke. På den inre sidan är en kvartstav fastskruvad för att ge en bra vattenavrinning från lagret. När formen är fixerad fylls betongen upp med pump. Det är viktigt att betongen blir jämt fördelad under lagret. Undergjutningen är klar när betongen når lagrets undersida. För att visa detta på ett tydligt sätt har vi i filmen bytt ut lagret mot en glasskiva.

Fyll i betongen och se till att betongen flyter jämt ut i kanterna på lagret.  I filmen flyter betongen på glasskivan. När betongen härdat, vilket normalt tar ett dygn, kan formen plockas bort. Brolagret är sedan klart på pelarens topp.

Se även