Beskrivningstexter AMA Hus

AMA Hus innehåller beskrivningstexter för husbyggnation

AMA Hus innehåller beskrivningstexter för husbyggnation. Beskrivningarna används för att på ett effektivt sätt dokumentera och kommunicera genom hela byggprocessen. AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten.

Nedan hittar du Webers tolkning av AMA Hus. Texterna är sparade i Word-dokument för att du enkelt ska kunna använda dem i dina dokument.

Våra e-tjänster