webermin 203 slamningsputs

PR00036467

Fabrikstillverkat genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med vägraderad vit dolomit som ballast. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

Kulörer/strukturer

  • Genomfärgad ytputs

Används vid slamning av tegel, ytan ska grundas innan med vit eller rödgrund.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad

webermin 203 slamningsputs (PDF - 89,49 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD webermin 203 (PDF - 140,43 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS webermin 203 (PDF - 120,29 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP webermin 203 slamningsputs (PDF - 515,62 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 7 kg/m²
Vattenbehov5 - 6 lit/ 20 kg säck
BindemedelSläckt teknisk kalk och Portlandcement
BallastKrossad dolomit 0-1mm
FiberförstärktNej
TillsatserOorganiska pigment
Glimmer
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning20 kg