Å-villor, Lomma

Fakta

Å-villorna i Lomma hamn ligger längs Höje å, alldeles i början av hamnområdet. Det vattennära läget gjorde att husen sålde slut långt innan de var klara. När Lomma kommun ville expandera fick Skanska i uppdrag att bygga 200 nya bostäder i Lomma Hamn.  Området bestod då av en före detta industritomt. Genom att lyfta fram ortens karaktär har en helt ny stadsdel skapats.

Å-villorna är byggda med en stomme av lättklinkerelement och putsade med Weber Ädelputssystem och färgade med weber.ton 303 silikatfärg.

Objekt: Å-villor
Adress, ort: Lomma
Byggår: 2012-2014
Arkitekter: Fojab arkitekter AB
Beställare: Skanska Nya Hem
Entreprenör: Skanska Sverige AB
Putsentreprenör: Intermur AB
Objektsstorlek: 7 villor
Konstruktion: Lättklinkerelement, Weber Ädelputssystem, weber.ton 303 silikatfärg.