Malmö Latinskola- skolverksamhet sedan 1406

Anrik skolbyggnad renoverad med vit rivputs.

Gymnasieskola med anor från 1400-talet

Malmö latinskola är en gymnasieskola i Malmö med ursprung från en skola på 1400-talet. Skolan har haft oavbruten verksamhet sedan tillkomsten 1406 och är på det sättet unik. Skolan har genom åren haft olika namn och innan skolan fick namnet Malmö Latinskola 1959 och skolan inrättade samundervisning hette den Malmö högre allmänna läroverk för gossar. 

Den första skolbyggnaden låg vid Själbodgatan i anslutning till S:t Petri kyrka. 1878 stod den nuvarande huvudbyggnaden med sitt annex i Rörsjöstaden klar. Nybyggnader har sedan tillkommit på 1920-talet och i slutet av 1950-talet. År 1999 målades den tidigare vitmålade skolan gul. I oktober 2011 inleddes ett omfattande byggnadsarbete. Några av skolans nyare byggnader revs och skolan fick en ny byggnad i korsningen Drottninggatan - Löjtnantsgatan, där ett entrétorg med gångstråk skapats.

Nya Malmö Latin används som ett samlingsnamn för ombyggnationerna 2011-2014 och för skolans omstart. I augusti 2013 startade formellt den nya verksamheten och i januari 2014 flyttade undervisningen in i de nya lokalerna. Den nya byggnadens fasad består av lättklinkerelement som fått en fin rivputs i vit kulör.  

Fakta

Objekt: Nya Malmö Latin
Adress, ort: Amiralsgatan/Drottninggatan, Malmö
Byggår: 2012-2013
Arkitekt: Arkitektgruppen Malmö
Byggherre: Malmö Stad stadsfastigheter
Byggnadsentreprenör: Nimab Entreprenad AB
Fasadentreprenör: NIMAB Entreprenad AB
Putsprodukter: webermin 208 rivputs fin

Tegelvilla omputsad med Weber Serporoc
Fasadreferenser

Uppseendeväckande förvandling av murrig tegelvilla från 70-talet

Weber sponsrade med puts när influencern Linda Wallgren och hennes sambo Daniel Larsson totalrenoverade en stor tegelvilla byggd på 70-talet.

Dragörkajen i Malmö murade med Webers murbruk
Fasadreferenser

Dragörkajen i Malmö

Attraktivt bostadsområde i gamla industrikvarter

weber referens: Ronald McDonald
Fasadreferenser

Ronald McDonald Hus

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg är Skandinaviens största specialistsjukhus och tar emot patienter från hela landet.