Serporoc MK2

Systembild
Serporoc MK2 Fasadsystem är ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem på en väldränerad mineralull, med en tjocklek 50-200 mm.Ytputsen består alltid av skrapad weber.min 207 eller weber.min 208 rivputs. (Terrasit). Med sin kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Serporoc MK2 mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

Dokumentation

Användningsområde

Serporoc MK2 fasadsystem är ett modifierat enstegstätat, dränerat putssystem för både nyproduktion och renovering.
Serporoc MK2 fasad i Malmö
Fasad / Puts- och murbruk

Lönngården- gamla arbetarbostäder i Malmö

Under 2016 renoverades flera lägenhetshus av Morneon Fasad på Lönngatan i Södra Innerstaden, Malmö.

Samtliga referenser

Denna produkt passar för dessa projekt