Weber Kalkbrukssystem

Systembild
Fram till 1940-talet var nästan all puts kalkbaserad. Grundregeln vid renovering av dessa ytor är att använda ursprungliga material. D.v.s. kalk på kalk. Men vilken kalkprodukt är den rätta? Typ av kalkprodukt, mängden bindemedel och andra egenskaper varierar. Anpassa därför produktval och arbetsmetod individuellt till varje objekt.

Användningsområde

Används till framförallt renovering av äldre byggnader.

Fördelar

  • Skyddar och bevarar kalkputsade fasader

Denna produkt passar för dessa projekt