Weber Kalkbrukssystem

Systembild

Fram till 1940-talet var nästan all puts kalkbaserad. Grundregeln vid renovering av dessa ytor är att använda ursprungliga material. D.v.s. kalk på kalk. Men vilken kalkprodukt är den rätta? Typ av kalkprodukt, mängden bindemedel och andra egenskaper varierar. Anpassa därför produktval och arbetsmetod individuellt till varje objekt.

Fördelar

  • Skyddar och bevarar kalkputsade fasader

Användningsområde

Används till framförallt renovering av äldre byggnader som tidigare är putsade med kalkbruk.

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Puts utan isolering

Bogesunds slott, Vaxholm

Efter att ha genomgått flera stora renoveringar och ombyggnationer i sin långa historia var Bogesunds slott i behov av en totalrenovering av sina fasader år 2010.

Samtliga referenser

Ansiktslyftning för Skogaholms gård på Skansen med Webers produkter
Kalkbruk / Kalkfärg Puts utan isolering

Skogaholms gård, Skansen

Skogaholms gård visar en mellansvensk gård på 1700-talet som renoverats med hjälp av Weber Kalkbrukssystem.

Samtliga referenser

Brf Hansa är putsad med Webers kalkbrukssystem
Puts utan isolering

Tidig 1900-talsfastighet i Kv. Trumpetaren

2018 putsades både gatufasad och gårdsfasad om med Webers kalkbruksprodukter och målades med kulturkalkfärg.

Samtliga referenser

Åkeshovs slott är putsat med Weber Kalkbrukssystem
Puts utan isolering

Åkeshovs slott

2018 renoverades slottets och flyglarnas fasader med kalkbruk från Weber och målades med traditionell kalkfärg.

Samtliga referenser

Denna produkt passar för dessa projekt