weberbase cementputs 1mm

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast.

BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

MaterialåtgångVid putsning åtgår ca 10 kg per m² vid putstjocklek 5mm.
VattenbehovCa 4l / 25 kg säck
UtbyteCa 14l per 25 kg säck
BindemedelByggcement
BallastNatursand 0-1mm
SammansättningC 100/300
Tryckhållfasthet 28 dygn>30 (betong) MPa
Lufthaltca 18 %
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats. Max 12 månader från tillverkningsdag.
Förpackning20 kg säck