weberbase 384 rot-puts KC

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast 0-3 mm. Pumpbart.

CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

MaterialåtgångCa 20 kg/m² (10mm)
Maximal skikttjocklek15 mm/påslag
VattenbehovCa 2,8 L / 20 kg säck
UtbyteCa 12 L / 20 kg säck
BallastKrossad dolomit och sand Kornstorlek 0-3 mm
SammansättningKC 60/40/650
Vidhäftningsstyrka0,15 mPa enligt EN 1015-12
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Löst i ficka
Produktdatablad

weberbase 384 rot-puts KC (PDF - 95,42 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weberbase 384 rot puts KC (PDF - 139,43 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weberbase 384 rot puts KC (PDF - 182,44 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weberbase 384 rotputs KC (PDF - 578,47 KB)

Ladda nerSkicka