weberbase 224 puts- och murbruk C

PR00036316

Puts och murbruk C (CS II) för handapplicering. Baserat på kalk och cement med natursand som ballast (0-3 mm). Bruket är ej pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Strukturer

  • för handapplicering

Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsningsarbeten ovan mark, samt invändig putsning. Base 224 Puts och Murbruk C är lämpligt för murning och putsning av skorstenar. Ska ej användas på konstruktioner av lättbetong på detta underlag rekommenderar vi Base 105 Vitgrund och Base 131 Ytongputs C.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångVid putsning 20 kg/m² (10mm)
Vid murning tegel 70 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklekCa 10mm per påslag mm
VattenbehovCa 4l/säck l
BindemedelKalk och cement
BallastNatursand 0 - 3mm
Sammansättning50/50/650
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk

Guide och video