weberbase 138 tunnputs

Weber Saint-Gobain Sweden AB

weber Base 138 Tunnputs är ett fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och vitcement med välgraderad vit dolomit och natursand 0-0,5 mm som ballast. Pumpbart. Lätt och smidigt att arbeta med.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

Materialåtgång10 kg/5 mm/m²
Minsta skikttjocklekVid tunnputsning 2 mm
Maximal skikttjocklekVid putsning 5 mm i varje påslag
VattenbehovCa 6 lit/25 kg
BindemedelKalk och vitcement
BallastKrossad dolomit max 0,6 mm
Förpackning25 kg säck
Storsäck 1000 kg
Produktdatablad

weberbase 138 tunnputs (PDF - 107,08 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weberbase 138 tunnputs (PDF - 139,29 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weberbase 138 tunnputs (PDF - 124,59 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weberbase 138 tunnputs (PDF - 520,82 KB)

Ladda nerSkicka