weberbase 134 utstockningsbruk C

PR00036309

Fabrikstillverkat torrbruk i C-brukskvalité baserat på kalk och cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Strukturer

  • Pumpbart
  • 10-12 mm/påslag
  • Kan Levereras i småsäck, storsäck och löst i fick
  • Kan fås med GS-tillsats

För putsningsarbeten på såväl utvändiga som invändiga ytor där brukspump ska användas.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 20 kg/m² vid 10mm
Kornstorlek0-3 mm
Rekommenderad skikttjocklek8-12 mm
Minsta skikttjocklek6 mm
Maximal skikttjocklek12 mm
VattenbehovCa 3,5 L / 20 kg säck
UtbyteCa 12 L / 20 kg säck
Appliceringstemperaturminst +5 grader
Användningstidca 2 timmar
Väntetid mellan appliceringarminst 3 dygn
BallastKrossad dolomit och sand 0-3mm
SammansättningKC 50/50/650
FiberförstärktNej
Vidhäftningsstyrka0,2 mPa enligt EN 1015-12
TryckhållfasthetsklassCS II enligt EN 1015-11
VattenabsorptionW0
Maskin och utrustningBrukspump P25/P50 max 60m slang ø32mm
Blandare
M100 (snabbgående blandare)
Planblandare
Genomströmningsblandare HTB =JA Obs GS tillsats krävs
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats. Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk