weberbase 110 lättbetong grund

­ Lättbetong grund
Weber Saint-Gobain Sweden AB

Fabrikstillverkat torrbruk enbart baserat på kalk och vitcement med natursand som ballast. Innehåller inga pigment. Pumpbart.

CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

MaterialåtgångCa 3-5 kg/m²
VattenbehovCa 3,5 L / 20 kg säck
UtbyteCa 12 L / 20 kg säck
AppliceringstemperaturEj under 5 °C
BindemedelVitcement och släckt kalk
BallastNatursand 0-3 mm
TillsatserKonsistensgivare, Luftporbildare
Lagring12 mån
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Löst i ficka
Produktdatablad

weberbase 110 (PDF - 93,67 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weberbase 110 lättbetong grund (PDF - 138,1 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weberbase 110 lättbetong grund (PDF - 123,81 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weberbase 110 lättbetonggrund (PDF - 519,96 KB)

Ladda nerSkicka