Weber Rotputssystem

Systembild

Weber Rotputssystem är ett system anpassat för framförallt omputsning av tidigare putsade fasader. Rotputssystemet är framtaget för att minimera arbetstiden och kostnaden vid omputsning av en fasad. Hemligheten till tidsbesparingen är att slippa ta bort det befintliga putsskiktet.