Serporoc/Serporoc MK2 på regelstomme/KL-trä

serporoc-mk2-lrs.png


Serporoc/Serporoc  MK2 är ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem som ger en tvåstegstätad och dränerad putsfasad.

Serporoc/Serporoc  MK2 kan monteras på regelstommar av trä/plåt samt på konstruktioner av KL-trä.

Serporocsystemet är verifierat enligt certifieringsregel 021 och uppfyller kraven enligt BBR.

Serporocsystem kan även P-märkas om systemet monteras utav Weber certifierad fasad entreprenör.

Serporocsystemet lämpar sig bra för både nyproduktion och renovering.


Guide och video

Relaterade produkter/system