webercal 536 hydr kalkspritputs 8mm ärt hand

Fabrikstillverkad ytputs baserad på hydraulisk kalk och luftkalk med grov välgraderad vit 8 mm ärtsingel som ballast. Slås på för hand.

Underlag

Vägg

Kulörer

  • Spritputs 8 mm ärt
visa hela paletten

Användningsområde

Används vid renovering av byggnader, putsade med hydrauliskt kalkbruk, där man önskar grov struktur. Rekommenderas där fasaderna är utsatta för hårdare belastning, t ex byggnader i slagregnsrik klimatzon, där underlaget har bra hållfasthet. Speciellt lämplig vid arbeten på hösten, då risk finns att luftkalkbruk inte karbonatiserar.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • handapplicering
  • 8 mm ärtsingel som ballast

Denna produkt passar för dessa projekt