webercal 535 hydr kalkspritputs 6mm ärt hand

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Weber Saint-Gobain Sweden AB

Fabrikstillverkad ytputs baserad på hydraulisk kalk och luftkalk med grov natursand som ballast. Slås på för hand.

Underlag

Vägg

Förpackning

Fördelar

  • Hydraulisk kalk
  • Appliceras för hand

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Användningsområde

Används vid renovering av byggnader som är putsade med hydrauliskt kalkbruk, där man önskar grov ytstruktur. Rekommenderas där fasaderna är utsatta för hårdare belastning, t ex byggnader i slagregnsrik klimatzon, där fasaden har bra hållfasthet. Speciellt lämplig vid arbeten på hösten, då risk finns att luftkalkbruk inte karbonatiserar.

Ladda ner datablad

Denna produkt passar för dessa projekt