webercal 535 hydr kalkspritputs 6mm ärt hand

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Fabrikstillverkad ytputs baserad på hydraulisk kalk och luftkalk med grov natursand som ballast. Slås på för hand.

Underlag

Vägg

Användningsområde

Används vid renovering av byggnader som är putsade med hydrauliskt kalkbruk, där man önskar grov ytstruktur. Rekommenderas där fasaderna är utsatta för hårdare belastning, t ex byggnader i slagregnsrik klimatzon, där fasaden har bra hållfasthet. Speciellt lämplig vid arbeten på hösten, då risk finns att luftkalkbruk inte karbonatiserar.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Hydraulisk kalk
  • Appliceras för hand

Denna produkt passar för dessa projekt