weber KKh 50/50/575 0-4mm

Weber Saint-Gobain Sweden AB

weber KKh 50/50/575 0-4 mm NHL 3.5 är ett fabrikstillverkat torrbruk som framförallt används vid renoveringar av äldre byggnader som tidigare har varit murade och putsade med hydrauliska kalkbruk.

Underlag

Vägg

MaterialåtgångCa 2 kg/ mm och m²
Kornstorlek0-4 mm
Rekommenderad skikttjocklekmax 12 mm/ påslag
VattenbehovCa 4.5 liter/ 25 kg säck
Blandningstidminst 20 minuter
Användningstidca 60 minuter
Väntetid mellan appliceringarminst 3 dygn
Torktid innan nästa skikt3 dygn
Tillsatseringa
Kan fås med vintertillsatsDisplay
Rekommenderad vattenhaltCa 18%
Maskin och utrustningplanblandare
Lagring24 månader från produktionsdatum torrt och frostfitt.
Förpackning25 kg säck