weber KKh 20/80/475 0-4mm

­ Hydrauliskt mur- och putsbruk
Weber Saint-Gobain Sweden AB

Hydrauliskt puts- och murbruk

weber KKh 20/80/475 0-4 mm är ett NHL 3.5 hydrauliskt kalkbruk avsett för murnings och putsningsarbeten på äldre byggnader som tidigare varit putsade med hydrauliska kalkbruk. endast för handapplicering

Underlag

Vägg

Materialåtgångputs: ca 2 kg/mm och m² murning: ca 1.1 kg/ tegelsten i danskt normalformat
Kornstorlek0-4 mm
Rekommenderad skikttjocklekca 10 mm
Vattenbehovca 4.5 liter/ 25 kg torrbruk
Blandningstidminst 20 minuter
Användningstidca 60 minuter
Väntetid mellan appliceringarminst 3 dygn
Ballast0-4 mm natursand
Fibrernej
Rekommenderad vattenhaltca 18 %, ca 4.5 liter/25 kg säck
Maskin och utrustningPlanblandare
Lagring24 månader efter produktionsdatum i oöppnad förpackning, torrt och frostfritt
Förpackning25 kg säck