weber 362 nätfäste

weber 362 nätfäste

Fäste är avsett för montering av putsnät

weber 362 nätfäste, ink expanderdel 90mm x 8mm är avsedd för montering i underlag av lättbetong, betong, tegel etc. Till weber 362 nätfäste används therm 406 skruv 100mm, Torx grepp (c/c 400mm).

BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

FörpackningRulle
Produktdatablad

weber 362 nätfäste (PDF - 60,06 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weber 362 nätfäste (PDF - 138,41 KB)

Ladda nerSkicka