Ventilerad avståndsprofil

Ventilerad avstandsprofil

Ventilerad avståndsprofil avsed för Serpovent EF fasadsystem. Profilen finns i två varianter en som är 15mm hör som används när et isolerat och ventilerat system valts samt en 25mm hör som används när endast ett ventilerat system monteras mot ex en stålregelstomme beklädd med vindskyddsskiva. Längd 2500mm.

Underlag

Vägg