Dragörkajen i Malmö

Gamla industrikvarter i Malmö har blivit attraktivt bostadsområde.

Tidigare industriområde blir bostadsområde

Dragörkajen ligger i den del av Limhamn som tidigare inrymde industri och verksamhetslokaler men nu håller på att förvandlas till ett attraktivt bostadsområde. Området ligger i direkt anslutning till de genuina hamnkvarteren och den charmiga fiskehamnen.

Längs Övägen med entrésidan mot den gamla cementindustrin ligger JM:s teglade sexvåningshus som inrymmer 74 lägenheter. Balkonger och uteplatser ligger mot kajen med utblick över hamn och hav. Husens tegelarkitektur länkar på ett naturligt sätt samman dem med den befintliga bebyggelsen.