Brf. Tenoren - Handmurat tegelbostadshus i livliga Malmö Live-kvarteren

Malmö Live-kvarteren ligger på Universitetsholmen och är en samlingsplats med liv och rörelse under dygnets 24 timmar. Där finns stadens nya konserthus, kongress, bostäder, kontor och hotell med Skybar. Kvarteret ligger längs med kanalen, mitt emot Gamla Väster och bara någon minut från Malmö Central.

Granne med Malmö Live ligger Brf Tenoren, en 19 våningar hög byggnad ritad av Johan Celsing Arkitektkontor. Byggnaden är hög, smal och handmurad i massivt danskt rött tegel. I valet av kulören på murbruket har man inspirerats av Posthuset vid Centralstationen som ritades av Ferdinand Boberg i början av 1900-talet. Byggnaden innehåller 72 bostadsrätter med egen balkong eller terrass. På toppvåningen finns gemensamma ytor i form av två separata terrasser, i markplan finns verksamhetslokaler. Det är bara någon minuts promenad till Kungsparken i Väster och Citytunnelnedgången vid Anna Lindhs plats i öster och det är enkelt att pendla till Lund, Helsingborg och Köpenhamn.

Nominerad till Malmös Stadsbyggnadspris 2016

Tenoren uppfyller kraven för passivhus och har en underhållsplan som är framtagen ur ett 100-årsperspektiv. Byggnaden var nominerad till Malmös Stadsbyggnadspris 2016 vilket sedan vanns av Malmö Live. Nomineringen löd: "Tenoren är i sin skenbara enkelhet ett fint exempel på hur man med stor omsorg och subtila variationer kan skapa god bostadsarkitektur med tidlösa kvaliteter. Den handmurade tegelfasaden förmedlar hantverkets betydelse för såväl människa som byggnadens uttryck. Genom en skicklig hantering av det vackra teglet och fasadens stilelement, står Tenoren med sitt lågmälda men effektiva arkitektoniska språk sig väl mot den omgivande bebyggelsen." (Malmö stad)
Objekt: Brf Tenoren
Adress: Dag Hammarskjölds torg 9, Malmö Torg
Byggår: 2014-2016
Byggherre: Skanska Sverige AB
Arkitekt: Johan Celsing Arkitektkontor
Konstruktör: Ramböll Sverige AB
Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB
Fasadentreprenör: Murbolaget
Objektsstorlek: Lägenhetshus, 72 lägenheter, 19 våningar
Konstruktion: Betong
Ytskikt: Handmurat rött tegel, murat med Weber färgat murbruk M1 i brun kulör