Brf Sjökadetten, Täby

Näsbypark är känt som ett av de mer exklusiva bostadsområdena i Täby med en stor andel villor, lägenheter och radhusbebyggelse i sjönära miljö. Området började exploateras av Näsby Fastighetsaktiebolag för bostadsbebyggelse på 1920-talet och området växte sedan snabbt. Näsbyparks centrumanläggning invigdes 1961 och runt centrumet finns ett antal flerbostadshus i flera våningar. Övriga delar består huvudsakligen av villor, många från 1940- och 50-talet byggda i funkisstil. I Näsbypark finns det dock en stor variation av moderna och äldre villor. På sjösidan i Näsbypark ligger Brf Sjökadetten som består av 16 radhus och 26 lägenheter. Lägenhetsfasaderna går i vitt och radhusen i gråblått, gult och rosa. Fasaderna renoverades 2014 i form av lagningar av den befintliga spritputsen och därefter målning med ny kalkfärg/KC-färg.

Objekt: Brf Sjökadetten
Adress, ort: Djursholmsvägen 44, 46, Flaggvägen 5-35, Slottsvägen 3, 5, Täby
Byggår: Renovering 2014
Beställare: Brf Sjökadetten
Entreprenör: Tresson
Ytskikt: Kalkfärg/KC-färg