Brf Övre Utkiken, Tyresö

Området Strandängarna i Tyresö strand ligger intill Erstaviken med utsikt över vattnet och med god kontakt med omkringliggande natur. Där ligger Brf Övre Utkiken, som var den första etappen i Strandängarna, med 12 lägenheter på 3-4 rum och kök, fördelade på två hus med inflyttning 2012. Totalt har det planerats för 220 bostäder av varierande karaktär i området. Husen ligger längs med Strandvägen med det högsta läget i Strandängarna och fin utblick över Erstaviken. Husen består av två våningar samt en suterrängvåning och har vinkelbalkonger och uteplatser mot vattnet samt fönster i tre väderstreck. Husen är putsade i en jordnära grön kulör anpassad till den omkringliggande naturen.

Fakta

Objekt: Brf Övre Utkiken
Adress, ort: Strandvägen 92 och 94, Tyresö
Byggår: 2012
Beställare: Brf Övre Utkiken
Entreprenör: SEHED
Objektsstorlek: 2 hus, 1000 kvm
Konstruktion: Betong
Fasadsystem: Serporoc, tjockputs på 50 mm mineralull
Ytskikt: weber.min 201 stänkputs i grön kulör på spikriven tjockputs