Brf Fatbursbrunnen, Stockholm

I kvarteret Fatbursbrunnen på Timmermansgatan/Mariaprästgårdsgata på Södermalm i Stockholm ligger fastigheterna Fatburen 3 och 12. Husen uppfördes under 1883-1885 och ritades av Carl Cederström som var en av dåtidens mer kända arkitekter. Putsarkitekturen är i nyrenässansstil och gathörnet markeras av ett hörntorn. Hörnhusets fasad har även utformats med en dubbel sockelvåning och våning tre och fyra trappor är sammanhållna av s.k. kolossalpilastrar med kopplade rundbågar och en speciell variation av byggnadstidens putsdekor.

2015 renoverades fasaden som delvis knackades ner och nyputsades med kalkbruk. Ytan målades i en gräddvit kulör.

Objekt: Brf Fatbursbrunnen
Adress, ort: Timmermansgatan 33, Maria Prästgårdsgata 19 a, 19a-b, 21
Byggår: Renovering 2015
Beställare: Brf Fatbursbrunnen
Entreprenör: Tresson
Konstruktion: Tegel
Ytskikt: weber.cal 249 kulturkalkfärg