Bogesunds slott, Vaxholm

Efter att ha genomgått flera stora renoveringar och ombyggnationer i sin långa historia var Bogesunds slott i behov av en totalrenovering av sina fasader år 2010. Då byggnaden är listad som byggnadsminne krävdes att extra god hänsyn togs gällande både materialvalet och valet av byggherre. Kalkputs och kalkfärg var det naturliga valet för att överensstämma med de ursprungliga materialen.

Bogesunds slott har sitt ursprung från år 1640 och är beläget på Vaxholm utanför Stockholm. Ursprungligen ägdes slottet av greve Per Brahe d.y. På den tiden hade slottet en kvadratisk form, med fyra våningar och tre nivåer med fönster under det välvda taket. Han formgav och odlade två trädgårdar runt slottet. Slottet stannade i Brahe-familjen tills 1739.

På 1770-talet undergick slottet en renovering med tapeter, ugnar och unika träsniderier som existerar än idag. En ytterligare renovering tog vid på 1860-talet, och det var under denna period som slottet dekorerades med sina karaktäristiska torn. Kapellet, källaren och vinterträdgården byggdes även då. Bristande underhåll gjorde dock att den svenska regeringen fick ta över fastigheten år 1946. Som en del av denna process deklarerades Bogesunds slott att vara ett byggnadsminne.

En totalrenovering av fasaden inleddes år 2010 efter en noggrann undersökning av den ursprungliga putsen, färgen och konstruktionen. I augusti 2012 öppnades Bogesunds återigen för allmänheten. Under de två åren hann mer än 3000 m²  gammal puts avlägsnas och ersättas noggrant. Samtliga fönster renoverades och återinsattes även. Gammal kalkcement-baserat bruk avlägsnades för hand, och defekter i substratet reparerades. Även gjutningarna reparerades. 

All gammal puts ersattes med ett kalkbaserat material som liknande den ursprungliga. En kalkfärg pigmenterades till den ursprungliga färgen (light Ochre). Numera har slottet samma utseende som det hade under andra halvan av 1800-talet.

Objekt: Bogesunds slott
Adress, ort: Vaxholm utanför Stockholm
Renoveringsår: 2010-2012 
Entreprenör: Eskilstuna Fasad & Kakel AB