webermin 520 spritputs 5mm dolomit

PR00036479

Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Pumpbar.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

Kulörer/strukturer

Strukturer

  • Infärgas efter önskemål
  • Dolomit som ballast
  • Pumpbar

Används som ytputs på mineraliska putsbruk av kvalitet CSII (C) eller CS III (B) vid nyproduktion och renovering.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Ej för socklar
Materialåtgång12-15 kg/m²
Vattenbehov5-6 L/ 25 kg säck
BindemedelCement och Luftkalk (K)
BallastKrossad dolomit 0–5 mm
TillsatserOorganiska pigment
Vidhäftningsstyrka0,15 mPa enligt EN 1015-12
TryckhållfasthetsklassCS I enligt EN 1015-11
VattenabsorptionW0 enligt EN 1015-18
Maskin och utrustningBrukspump. P50/P25 max 40 m slang ø32 mm Blandare. M50/M100 (snabbgående blandare). Rojo (Planblandare)
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck