webermin 520 spritputs 5mm dolomit

PR00036479

Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Pumpbar.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

Kulörer/strukturer

Strukturer

  • Infärgas efter önskemål
  • Dolomit som ballast
  • Pumpbar

Används som ytputs på mineraliska putsbruk av kvalitet CSII (C) eller CS III (B) vid nyproduktion och renovering.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Ej för socklar
  • Appliceras med putsspruta
Materialåtgång12-15 kg/m²
VattenbehovCa 5 L/20 kg säck
Appliceringstemperaturminst +5 C
Användningstid2 timmar
Väntetid mellan appliceringarmin 12 timmar
BindemedelKalk och cement
BallastKrossad dolomit 0–5 mm
TillsatserOorganiska pigment
Vidhäftningsstyrka0,2 mPa enligt EN 1015-12
TryckhållfasthetsklassCS II enligt EN 1015-11
VattenabsorptionW0 enligt EN 1015-18
Maskin och utrustningBlandare M50 alt. M100 (snabbgående blandare), Rojo (Planblandare). Brukspump weber P25 alt. P50 max 40 m slang ø32 mm, munstycke 18 mm.
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck