webermin 518 KC-spritputs 10mm ärt

PR00036474

Fabrikstillverkad naturfärgad ytputs baserad på luftkalk och vitcement med grov välgraderad naturballast och ärtsingel som ballast. Slås på för hand. Kornstorlek: 10 mm Ytskikts Varianter Spritputsad. Levereras opigmenterad. Kan övermålas med CAL 249 Kulturkalkfärg. På färdig fasad kan nyansen skilja från kulörprovet av flera olika skäl såsom underlagets egenskaper, arbetsmetod, struktur etc. Utför alltid ett struktur och kulörprov på fasaden.

Svanen (listad) CE BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Kulörer/strukturer

  • Anpassad för hand applicering
  • Naturgrus som ballast

Används vid renovering av putsade byggnader där man önskar grov struktur.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång22-24 kg/m²
VattenbehovCa 5 L / 25 kg säck
Blandningstid7-10 min i långsamtgående blandare
Bindemedelkalk och cement
BallastVälgraderad natursingel 10 mm
Maskin och utrustningBlandare. M 100 (snabbgående blandare). Rojo (Planblandare)
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200879726 webermin 518 KC-spritputs 10mm ärt, 20 kg säck