webermin 244 KC-färg

PR00036480

Fabrikstillverkad mineralisk putsfärg baserad på kalk och cement samt fingraderad vit dolomit som ballast.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

Kulörer/strukturer

Används som putsfärg på mineraliska underlag vid nyproduktion och renovering.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång0,7 kg/m² (strykning 2 behandlingar)
1,0 kg/m² (sprutning 2 behandlingar)
VattenbehovCa 18 lit/20 kg säck
Starkt pigmenterade kulörer kan kräva mer vatten.
BindemedelKalk och cement
FiberförstärktNej
BallastKrossad Dolomit, kornstorlek 0–0,25 mm
Tillsatser
Konsistensgivare
Oorganiska pigment
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning20 kg säck