webermin 215 säckskurning

PR00036470

webermin 215 Säckskurning är ett torrbruk baserat på kalkcement för säckskurning av tegelfasader.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Kulörer/strukturer

  • Infärgas efter önskemål
  • Pumpbar

weber 215 säckskurning används för säckskurning av tegelfasader där maskinapplicering önskas. Säckskurning ger ett speciellt utseende där teglet lyser igenom till viss del. ca 20 % av teglen ska lysa igenom

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång4-5 kg/m²
Vattenbehov4-5 L / 25 kg säck
BindemedelKalk och cement
BallastDolomit 0–1 mm
TillsatserOorganiska pigment
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck