webermin 203 slamningsputs

PR00036467

Fabrikstillverkat genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med vägraderad vit dolomit som ballast. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

Kulörer/strukturer

  • Genomfärgad ytputs

Används vid slamning av tegel, ytan ska grundas innan med Weber grundningsbruk KC.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 7 kg/m²
Vattenbehov5 - 6 lit/ 20 kg säck
BindemedelSläckt teknisk kalk och Portlandcement
FiberförstärktNej
BallastKrossad dolomit 0–1 mm
TillsatserOorganiska pigment
Glimmer
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning20 kg säck