Tunnputs på Leca®/tegel

oisolerade-fasadsystem-Tunnputs-pa-Leca-Tegel-960x960-72dpi.jpg

Tunnputssystem för sockel. Systemet bygger på vidhäftning mellan murverk och puts och kräver därmed ingen mekanisk förankring. Systemet är lättarbetat och tidseffektivt att applicera. Kan målas med weber fasadfärg EF alternativt weberton 303.

  • Bedömd livslängd >15 år
  • Bruksklass CS IV (A)
  • Putstjocklek ca 10 mm
  • Lägsta sockelhöjd 300 mm
  • Lägsta hållfasthetsklass CSIII (B) för bruk
  • Lägsta temperatur +5°C tills bruket genomhärdat

Relaterade produkter/system