Sockelbetong på betong

oisolerade-fasadsystem-Sockelbetong-pa-betong-960x960-72dpi.jpg

Webers starkaste sockelalternativ för applicering på betong. Minimalt kapillärt sug gör systemet lämplig vid extra utsatta lägen. Putsbruk med betongkvalitet mekaniskt förankrat till underlaget ger mycket långt underhållsintervall. Kan målas med weber concrete paint eller lämnas obehandlad.

  • Bedömd livslängd >40 år
  • Hållfasthet 30 MPa
  • Putstjocklek ca 15-20 mm
  • Lägsta sockelhöjd 300 mm
  • Lägsta hållfasthetsklass CSIII (B) för bruk
  • Lägsta temperatur +5°C tills bruket genomhärdat

Relaterade produkter/system