Tunnputs på isolering

isolerade-sockelsystem-Tunnputs-pa-isolering-960x960-72dpi.jpg

Isolerat tunnputssystem för socklar. Starkare bruk anpassat för högre slitage jämfört med fasadbruk. Systemet bygger på vidhäftning mellan bruk och isolering. Enkel applicering gör systemet tidseffektivt.