Tjockputs på isolering

isolerade-sockelsystem-Tjockputspa-isolering-960x960-72dpi.jpg

Isolerat sockelsystem med mineraliskt KC-baserad tjockputs. Stålnät förankras in till stommen med rostfritt fäste vilket ger en energieffektiv sockel. Putsen appliceras sedan på stålnätet vilket ger en säker lösning som håller över tid. Som ytskikt kan Webers sockelytputser användas.

  • Bedömd livslängd >20 år
  • Bruksklass CS IV (A)
  • Putstjocklek ca 20 mm
  • EPS-isolering
  • Lägsta sockelhöjd 300 mm
  • Lägsta hållfasthetsklass CSIII (B) för bruk
  • Lägsta temperatur +5°C tills bruket genomhärdat

Relaterade produkter/system