Skalmursprojekt med Leca Block

Att använda skalmur med Leca Block istället för murtegel på Skebos lägenhetshus i Skellefteå visade sig bli en riktig framgångshistoria. Skalmur med Leca Block är det nya sättet att bygga!

I Skellefteå utförde NCC ett projekt på ett flertal lägenhetshus på fyra våningar. Beställaren Skebo, ett lokalt bostadsbolag, ville ha en putsad fasad på ett murverk. Projektet var från början projekterat med tegel, men NCC tog tillsammans med Weber fram förslaget att använda en skalmur med Leca block istället för murtegel. Konstruktören och beställaren valde alltså en lösning med en putsad skalmur i det massiva Leca Block 90 och en bakvägg med trästomme.

NCC upplevde att ett större block gav enklare och snabbare utförande än tegel, och då tunnfogsbruk användes till murningen kunde man mura mer eller mindre obegränsat på höjden under en och samma dag. Trots att Leca Block 90 murades med tunnfog fanns plats för armering då blocken är försedda med en ursparning, detta tillsammans med not och spont i stötfogen gör att murverket blir stabilt redan vid murningen.

Lösningar med t ex kramling och balkar var i övrigt samma som vid lösningen med tegel. NCC och Skebo valde en rivputs som putsalternativ. Armeringen gjordes med Weber 324 Glasfibernät utan infästning vilket är snabbare och mer kostnadseffektivt än stålnät, och istället för öppna stötfogar valdes ventiler.

Arbetet har gått mycket bra; beställare, NCC och murare är väldigt nöjda. En besiktningsman har skrivit in extra positiva kommentarer kring projektet som också fått flera intresserade besökare från NCC regionalt. Så här långt är projektet en riktig framgångshistoria både beträffande framdrift och resultat.

Objekt: KV Ringduvan
Adress, ort: Storgatan 20, 931 33 Skellefteå
Byggår: 2013

Byggherre: SKEBO (Skellefteå bostäder)
Arkitekt: Arkinova Arkitekter
Konstruktör: Byggprojektering i Ö-vik AB
Entreprenör: NCC Construction Sverige AB, Skellefteå
Projektör: NCC Construction Sverige AB, Skellefteå
Murarfirma: NCC Construction Sverige AB, Skellefteå
Underentreprenör Puts: CWF Norrbygg Brännström & Pettersson AB

Objektsstorlek: Ca 2000kvm Fasad
Konstruktion: Trä utfackningsväggar, skalmur med Leca 90mm
Ytskikt: Weber Rivputs