Sandbacka Park, Sandviken

Sandbacka Park i Sandviken är en teknikpark med huvudinriktning på teknik- och IT-företag.

Sandbacka Park är dock mer än ett teknikcentrum, det är en mötesplats för människor, idéer och företag.

Basen för företagen i Sandbacka Park ligger i ett stort antal industriföretag i regionen, vilka i ett flertal fall är världsledande inom sin bransch. Sandbacka Park är en viktig och kreativ arena för företags- och teknikutveckling i Sandviken och regionen. Mer om företag och verksamhet finns på Sandbacka parks webbplats, www.sandbackapark.com. Fasaderna i Sandbacka Park är putsade med Webers Serposol system och färgade med weber.ton dispersionsfärger utomhus och weber.ton silikatfärg inomhus.

Fakta

Objekt: Sandbacka Park
Adress, ort: Sandviken
Bygg/Renoveringsår: Hösten 2003
Byggherre: Sandvikens Kommun
Entreprenör: HMB Enreprenör i Gävle
Murarfirma: Gästrikslands Fasad
Underentreprenör: Gästrikslands Fasad
Objektsstorlek: cirka 3000 m2
Konstruktion:  Puts på lättbetongblock, Serposol
Ytskikt: Serposol, weber.ton dispersionsfärg A, weber.ton silikatfärg A