webermin 217 härdstänk

PR00036468

Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Sprutas på till en stänkt struktur.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

Kulörer/strukturer

Strukturer

  • Genomfärgad
  • bra vidhäftning mot underlaget

Används vid ny putsning och renovering av KC-eller cementputsade fasader som håller minst en C-brukskvalité.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-webermin 217 härdstänk (PDF - 90,84 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-webermin 217 härdstänk (PDF - 140,8 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-webermin 217 härdstänk (PDF - 223,76 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-webermin 217 härdstänk (PDF - 639,57 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 4 kg/m² fin
Ca 7 kg/m² grov
VattenbehovCa 6-7 L/20 kg
Torktid innan nästa skikt1 dygn
BindemedelKalk och cement
BallastKrossad dolomit 0–2 mm och glimmer
TillsatserVidhäftningsförbättrare
Oorganiska pigment
CE-märkningJa
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Förpackning20 kg säck