webermin 208 rivputs fin

PR00036466

Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Pumpbar. Kornmax 2 mm

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Kulörer/strukturer

Strukturer

  • Genomfärgad ca 10 mm tjock
  • Pumpbar
  • Glimmer
  • Ballast 0-2 mm

Används som ytputs på mineraliska underlag vid nyproduktion och renovering,samt i Serporoc MK 2 Fasadsystem.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-webermin 208 rivputs fin (PDF - 53,18 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-webermin 208 rivputs fin (PDF - 140,71 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-webermin 208 rivputs fin (PDF - 223,49 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-webermin 208 rivputs fin (PDF - 472,68 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 25 kg/m²
VattenbehovCa 4 L/20 kg
BindemedelSläckt teknisk kalk och Portlandcement
BallastKrossad dolomit 0–2 mm och glimmer
TillsatserKonsistensgivare
Luftporbildare
Oorganiska pigment
Vidhäftningsstyrka0,2 mPa enl. EN 1015-12
TryckhållfasthetsklassCS II enl. EN 1015-11
VattenabsorptionW0 enl. EN 1015-18
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck

Referenser

Malmö Latinskola har vit rivputs från Weber
Fasad / Puts- och murbruk

Malmö Latinskola

Ny skolbyggnad putsad med vit rivputs.

Relaterade produkter
webermin 208 rivputs fin