webermin 203 slamningsputs

PR00036467

Fabrikstillverkat genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med vägraderad vit dolomit som ballast. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

Kulörer/strukturer

  • Genomfärgad ytputs

Används vid slamning av tegel, ytan ska grundas innan med Weber grundningsbruk KC.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-webermin 203 slamningsputs (PDF - 50,17 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-webermin 203 slamningsputs (PDF - 140,43 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-webermin 203 slamningsputs (PDF - 223,46 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-webermin 203 slamningsputs (PDF - 639,42 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 7 kg/m²
VattenbehovCa 5-6 L/20 kg
BindemedelSläckt teknisk kalk och Portlandcement
BallastKrossad dolomit 0–1 mm
TillsatserOorganiska pigment
Glimmer
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Förpackning20 kg säck