weberbase cementputs 1mm

PR00036324

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast.

BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

  • Finputsbruk
  • Pumpbart
  • CS IV
  • Kornstorlek 0-1 mm

Cementputs A 1mm används för grundning, putsning i tunna skikt och lagning på betongytor och är även lämplig som slamningsbruk på grundmurar under mark.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberbase cementputs 1mm (PDF - 50,22 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberbase cementputs 1mm (PDF - 140,53 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberbase cementputs 1mm (PDF - 286,12 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberbase cementputs 1mm (PDF - 576,93 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångVid putsning åtgår ca 10 kg per m² vid putstjocklek 5mm.
VattenbehovCa 3 l / 20 kg säck
UtbyteCa 11 l / 20 kg säck
BindemedelByggcement
SammansättningC 100/300
BallastNatursand 0–1 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn>30 (betong) MPa
Lufthaltca 18 %
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200875375 weberbase cementputs 1mm, 20 kg säck