weberbase cementputs 1mm

PR00036324

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast.

BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Cementputs A 1mm används för grundning, putsning i tunna skikt och lagning på betongytor och är även lämplig som slamningsbruk på grundmurar under mark.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångVid putsning åtgår ca 10 kg per m² vid putstjocklek 5mm.
VattenbehovCa 4l / 25 kg säck
UtbyteCa 14l per 25 kg säck
BindemedelByggcement
SammansättningC 100/300
BallastNatursand 0–1 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn>30 (betong) MPa
Lufthaltca 18 %
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats. Max 12 månader från tillverkningsdag.
Förpackning20 kg säck
Artikelnummer Beskrivning
5200875375 weberbase cementputs 1mm, 20 kg säck