weberbase 385 rot-puts fin KC

PR00036325

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA

Underlag

Vägg

Används för putsarbeten i nyproduktion och renovering.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång10 kg/5mm/m²
Maximal skikttjocklek5 mm
VattenbehovCa 4,5 L / 20 kg säck
UtbyteCa 12 L / 20 kg säck
BindemedelKalk och cement
SammansättningKC 60/40/650
BallastKrossad dolomit och sand 0–1 mm
Maskin och utrustningBrukspump P25/P50 max 60 m slang ø32 mm
Blandare M100 (snabbgående blandare) Planblandare Maskinvisp
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats. Max 12 månader från produktionsdatum.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200875374 weberbase 385 rot-puts fin KC, 20 kg säck
5200820861 weberbase 385 rot-puts fin KC, 1000 kg storsäck
5200787727 weberbase 385 rot-puts fin KC, bulk