weberbase 384 rotputs KC

PR00036328

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast 0-3 mm. Pumpbart.

CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

  • Fiberförstärkt
  • Pumpbart
  • CS I
  • Kornstorlek 0-3 mm
  • Ingår i Weber Rotputssystem

Avsett för grovputsning i weber ROT-putssystem KC. Se separat arbetsanvisning. Produkten är speciellt lämpad för renovering av putsade fasader där gammal puts kan sitta kvar. Även vid reparation och ombyggnader av äldre byggnader med utsmyckningar såsom listdragningar m m. Även lämplig vid putsning på vassmatta, samt vid invändiga putslagningar.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberbase 384 rot-puts KC (PDF - 139,12 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberbase 384 rot-puts KC (PDF - 139,43 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberbase 384 rot-puts KC (PDF - 279,99 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberbase 384 rot-puts KC (PDF - 672,84 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 20 kg/m²/10 mm
Kornstorlek0-3 mm
Maximal skikttjocklek15 mm
VattenbehovCa 3 L/20 kg
UtbyteCa 12 L/20 kg
SammansättningKC 60/40/650
BallastKrossad dolomit och sand Kornstorlek 0–3 mm
Vidhäftningsstyrka0,15 MPa enl. EN 1015-12
Maskin och utrustningBlandare: Ex. planblandare, snabblandare M100, maskinvisp, automatstation. 
Brukspump: Ex: P25/P50/P70  
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Förpackning20 kg säck
1000 kg SSK 
Artikelnummer Beskrivning
5200875373 weberbase 384 rot-puts KC, 20 kg säck
5200787726 weberbase 384 rot-puts KC, 1000 kg storsäck