weberbase 384 rot-puts KC

PR00036328

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast 0-3 mm. Pumpbart.

CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

  • Fiberförstärkt
  • Pumpbart

Avsett för grovputsning i weber ROT-system KC. Se separat arbetsanvisning. Produkten är speciellt lämpad för renovering av putsade fasader där gammal puts kan sitta kvar. Även vid reparation och ombyggnader av äldre byggnader med utsmyckningar såsom listdragningar m m. Även lämplig vid putsning på vassmatta, samt vid invändiga putslagningar.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberbase 384 rot-puts KC (PDF - 52 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberbase 384 rot-puts KC (PDF - 139,43 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberbase 384 rot-puts KC (PDF - 279,99 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberbase 384 rot-puts KC (PDF - 672,84 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 20 kg/m² (10mm)
Maximal skikttjocklek15 mm/påslag
VattenbehovCa 3 L / 20 kg säck
UtbyteCa 12 L / 20 kg säck
SammansättningKC 60/40/650
BallastKrossad dolomit och sand Kornstorlek 0–3 mm
Vidhäftningsstyrka0,15 mPa enligt EN 1015-12
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200875373 weberbase 384 rot-puts KC, 20 kg säck
5200787726 weberbase 384 rot-puts KC, 1000 kg storsäck