weberbase 384 rot-puts KC

PR00036328

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast 0-3 mm. Pumpbart.

CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Avsett för grovputsning i weber ROT-system KC. Se separat arbetsanvisning. Produkten är även speciellt lämpad för putsning vid reparation och ombyggnader av äldre byggnader med utsmyckningar såsom listdragningar m m. Även lämplig vid putsning på vassmatta, samt vid invändiga putslagningar.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 20 kg/m² (10mm)
Maximal skikttjocklek15 mm/påslag
VattenbehovCa 2,8 L / 20 kg säck
UtbyteCa 12 L / 20 kg säck
SammansättningKC 60/40/650
BallastKrossad dolomit och sand Kornstorlek 0–3 mm
Vidhäftningsstyrka0,15 mPa enligt EN 1015-12
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200875373 weberbase 384 rot-puts KC, 20 kg säck
5200787726 weberbase 384 rot-puts KC, 1000 kg storsäck