weberbase 138 tunnputs

PR00036318

weber Base 138 Tunnputs är ett fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och vitcement med välgraderad vit dolomit och natursand 0-0,5 mm som ballast. Pumpbart. Lätt och smidigt att arbeta med. Lågalkaliskt.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

  • Finputsbruk
  • Lågalkalisk
  • Kornstorlek 0-0,5 mm
  • Pumpbart
  • CS IV

Används till betong och invändig puts på lättbetong eller som finputsbruk på andra mineraliska underlag.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberbase 138 tunnputs (PDF - 50,41 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberbase 138 tunnputs (PDF - 139,29 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberbase 138 tunnputs (PDF - 242,62 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberbase 138 tunnputs (PDF - 520,82 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberbase 138 tunnputs (PDF - 658,86 KB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång10 kg/5 mm/m²
Minsta skikttjocklekVid tunnputsning 2 mm
Maximal skikttjocklekVid putsning 5 mm i varje påslag
VattenbehovCa 5 lit/20 kg
BindemedelKalk och vitcement
BallastKrossad dolomit max 0,5 mm
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200859219 weberbase 138 tunnputs, 20 kg säck