weberbase 138 tunnputs

PR00036318

weber Base 138 Tunnputs är ett fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och vitcement med välgraderad vit dolomit och natursand 0-0,5 mm som ballast. Pumpbart. Lätt och smidigt att arbeta med.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Används till invändig puts på lättbetong eller som finputsbruk på andra mineraliska underlag.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång10 kg/5 mm/m²
Minsta skikttjocklekVid tunnputsning 2 mm
Maximal skikttjocklekVid putsning 5 mm i varje påslag
VattenbehovCa 6 lit/25 kg
BindemedelKalk och vitcement
SammanslagningKrossad dolomit max 0,6 mm
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Artikelnummer Beskrivning
5200859219 weberbase 138 tunnputs, 20 kg säck