weberbase 138 tunnputs

PR00036318

weber Base 138 Tunnputs är ett fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och vitcement med välgraderad vit dolomit och natursand 0-0,5 mm som ballast. Pumpbart. Lätt och smidigt att arbeta med. Lågalkaliskt.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

  • Finputsbruk
  • Lågalkalisk
  • Kornstorlek 0-0,5 mm
  • Pumpbart
  • CS IV

Används till betong och invändig puts på lättbetong eller som finputsbruk på andra mineraliska underlag.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberbase 138 tunnputs (PDF - 50,41 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberbase 138 tunnputs (PDF - 139,29 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberbase 138 tunnputs (PDF - 242,62 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberbase 138 tunnputs (PDF - 658,86 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 5 kg/m²/2,5 mm
Minsta skikttjocklek2 mm
Maximal skikttjocklek5 mm
VattenbehovCa 5 L/20 kg
BindemedelKalk och vitcement
BallastKrossad dolomit max 0,5 mm
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200859219 weberbase 138 tunnputs, 20 kg säck